Czym grozi nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej?

Czy zdarzyło się Wam kiedyś być świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania osoby obok? Czy wiedzieliście, jak udzielić pierwszej pomocy? W Polsce wiele osób nie posiada umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a brak tej wiedzy może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Konsekwencje prawne nieudzielenia pomocy

W Polsce, zgodnie z kodeksem karnym, nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia może skutkować konsekwencjami prawnymi. Osoba, która nie udzieli pomocy poszkodowanemu, może zostać ukarana grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do lat trzech. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy te nie dotyczą sytuacji, gdy udzielanie pomocy mogłoby narazić świadka na bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia. W takim przypadku obowiązek udzielania pomocy spoczywa na osobach posiadających odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, takich jak ratownicy medyczni czy lekarze.

Czas reakcji a szanse na przeżycie

Szybkość udzielenia pierwszej pomocy ma kluczowe znaczenie dla szans poszkodowanego na przeżycie oraz powrót do pełnej sprawności. W przypadku zatrzymania krążenia każda minuta opóźnienia w rozpoczęciu resuscytacji krążeniowo–oddechowej zmniejsza szanse na przeżycie o około 10%. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej podjąć działania mające na celu przywrócenie krążenia i oddechu poszkodowanego. Warto również pamiętać, że udzielanie pierwszej pomocy może znacząco wpłynąć na jakość życia osoby poszkodowanej po wypadku czy nagłym zachorowaniu. 

Szkolenia z pierwszej pomocy - dlaczego warto się na nie zapisać?

Szkolenia z pierwszej pomocy są niezwykle ważne, gdyż uczą, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. Podczas takich kursów uczestnicy zdobywają wiedzę na temat podstawowych czynności ratujących życie, takich jak resuscytacja krążeniowo–oddechowa, udrażnianie dróg oddechowych czy opatrywanie ran. Szkolenia te przekazują również informacje na temat prawidłowego korzystania z defibrylatora oraz udzielania pomocy osobom z objawami udaru mózgu, zawału serca czy wstrząsu anafilaktycznego. Dzięki nim można uniknąć sytuacji, w której nie będziemy wiedzieć, jak postępować w przypadku zagrożenia życia innych osób.