Dla kogo ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy jest obowiązkowe?

Umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy mogą być przydatne dla każdego z nas. Sytuacje, które potencjalnie mogą zdarzyć się każdego dnia w najbliższym otoczeniu, takie jak np. omdlenia, zadławienia czy zasłabnięcia, mogą być nawet śmiertelne w skutkach, jeśli poszkodowany nie uzyska odpowiedniego wsparcia. Jednak są grupy osób, dla których ukończenie profesjonalnego szkolenia z pierwszej pomocy jest obligatoryjne. Kogo dotyczy ten obowiązek?

Zawodowy personel medyczny

Z oczywistych względów przedstawiciele różnych zawodów medycznych muszą mieć wysokie umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W przypadku tej grupy zawodowej organizowane są specjalistyczne szkolenia o wysokim stopniu zaawansowania.

Strażacy i inne służby ratownicze

Nasza firma przeprowadza szkolenia z pierwszej pomocy dla instytucji w Warszawie, współpracując z przedstawicielami różnych zawodów. Obowiązkowo umiejętności z tego zakresu muszą posiadać strażacy, którzy niejednokrotnie jako pierwsi docierają na miejsce wypadków czy innych nieszczęśliwych zdarzeń. Również inne służby ratownicze także powinny mieć odpowiednie kompetencje w tym zakresie.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół

Ukończenie szkolenia z pierwszej pomocy jest obowiązkowe również dla pracowników szkół i placówek oświatowo-opiekuńczych, w tym przede wszystkim dla opiekunów i nauczycieli. To osoby, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo wielu dzieci, a także osób dorosłych znajdujących się na terenie placówki, dlatego też kompetencje w tym zakresie są niezwykle ważne.

Szkolenia z pierwszej pomocy nie są obowiązkowe dla wszystkich. Zalecane jest jednak, aby każda osoba zdobyła te niezwykle przydatne umiejętności, nawet na podstawowym poziomie.