Najważniejsze zasady pierwszej pomocy przedmedycznej

W przypadku wypadku, choroby lub nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego dochodzi do uszkodzenia ciała, utraty przytomności lub innych problemów ze zdrowiem, posiadanie umiejętności w zakresie udzielania podstawowej pomocy medycznej jest niezwykle ważne. Pierwsza pomoc przedmedyczna to zestaw zasad i wytycznych, których należy przestrzegać w celu zapewnienia skutecznej i bezpiecznej opieki poszkodowanemu w pierwszych chwilach od zdarzenia. Oto niektóre z najważniejszych zasad.

Ocena sytuacji - pierwszy krok

Pierwszym krokiem w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej jest ocena sytuacji. Obejmuje ona zarówno ocenę stanu poszkodowanego, jak i potencjalnych zagrożeń, które mogą występować w środowisku, np. niebezpieczne materiały, niebezpieczne zwierzęta itd. Na tym etapie należy zastanowić się, jakiej pomocy potrzebuje poszkodowany. Zakres działań zależy od okoliczności zdarzenia i stopnia obrażeń.

Zapewnienie podstawowej opieki medycznej

Należy podjąć kilka istotnych kroków w celu ustabilizowania poszkodowanego i zapewnienia mu bezpieczeństwa. Może to obejmować zastosowanie ucisku w celu zatrzymania krwawienia, uniesienie kończyny w celu zmniejszenia obrzęku lub w razie potrzeby przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej to bardzo istotne umiejętności, które powinien posiadać właściwie każdy, chociażby w podstawowym zakresie. Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach z pierwszej pomocy organizowanych m.in. dla instytucji oraz szkół.

Wzywanie pomocy

Po zapewnieniu podstawowej opieki przedmedycznej ważne jest, aby jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. Po przybyciu pogotowia trzeba podać wszelkie dostępne informacje na temat stanu poszkodowanego i zastosowanych metod leczenia.